Meråkerbyggen er mest skeptisk av alle i Nord-Trøndelag til kommunesammenslåing.

En undersøkelse utført av meningsmålingsinstituttet Opinion, viser at hele 69 prosent av de spurte i Meråker er negative til at kommunen blir slått sammen med andre. Hele 34 prosent av disse stiller seg svært negative til kommunesammenslåing.

Vil bestå

Hele 70 prosent av meråkerbyggene har svart ja på spørsmålet om de mener Meråker skal bestå som egen kommune selv om konsekvensen kan bli et dårligere tjenestetilbud for innbyggerne.

Bare sju prosent av folket i Meråker synes å være svært positive til kommunesammenslåing. 14 prosent stiller seg ganske positive. 11 prosent av meråkerbyggene er verken positive eller negative.

Ikke overrasket

Meråkerordfører Bård Langsåvold (Ap) er slett ikke overrasket over holdningene som kommer fram i meningsmålingen.

Etter tjue år som ordfører, kjenner Langsåvold sine sambygdinger veldig godt.

– Svarene i meningsmålingen tyder på at folket i Meråker er veldig godt fornøyd med tilstanden slik den er i dag, sier ordføreren.

Mer fornøyd

Langsåvold peker på at Meråker ligger sånn midt på treet på fornøydhetsindeksen i undersøkelsen. Meråkerordføreren konstaterer at hans sambygdinger ifølge undersøkelsen sier seg mer fornøyd med de kommunale tjenestene enn naboene i Stjørdal med sine tjenester.

Det er kommunene i Nord-Trøndelag som har gått sammen om meningsmålingen. Opinion har ringt rundt til 2.886 nordtrøndere. Målet har vært å kartlegge holdninger og kunnskaper knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i fylket. Meningsmålingen ble utført i tidsrommet 16. til 24. mars i år. Til sammen 100 meråkerbygger var med og svarte i telefonundersøkelsen.

Meningsmålingen viser at folk i Nord-Trøndelag synes å være delt på midten i synet på kommunesammenslåing, viser undersøkelsen som ble presentert torsdag.

34 prosent stiller seg positive til kommunesammenslåinger. Like mange er negative.

Byene mer positive

Men målingen vise også en annen tydelig tendens: Folk i byene i Nord-Trøndelag synes å være mer positive til sammenslåinger enn folk i bygdekommunene.

Mest positive til kommunesammenslåinger er folk i kystkommunene Vikna (48 prosent positive) og Nærøy (45 prosent). Bykommunene Namsos, Stjørdal, Steinkjer og Leksvik følger hakk i hæl.

Et gjennomgående trekke er også at i alle kommuner er verken- eller-andelen forholdsvis høy. Bare 14 prosent av de spurte oppgir å være opptatt av kommunereformen i svært stor grad.

Engasjementet synes å være betydelig sterkere i de små kommunene enn de største. I Meråker svarer hele 61 prosent av de spurte at de i svært stor grad eller ganske stor grad er opptatt av kommunereformen.

I Stjørdal er det bare 36 prosent som er opptatt av kommunesammenslåing i samme grad.

I Stjørdal stiller 38 prosent av de spurte seg svært positive eller ganske positive til kommunesammenslåing.

33 prosent av stjørdalingene stiller seg likegyldige. 27 prosent av folk i Stjørdal synes å være negative til kommunesammenslåing ifølge opinion-målingen.