Trønder-Energi skal i løpet av de neste tre årene erstatte dagens tre kilometer lange luftspenn med kabler i bakken på strekningen fra Hommelvik sentrum, via Liavegen og Solbakken til Muruvik.

Fra neste uke starter arbeidet med å erstatte luftspennet med kabler i bakken. Arbeidet på hele strekningen fra Hommelvik sentrum og inn til Muruvik er planlagt gjennomført i løpet av tre år.

Sammen med ny oppgradert strømforsyning blir også fiberkabelen for tv og internett lagt i bakken på den nærmere tre kilometer lange strekningen. Samtidig vil det bli satt opp gatelys i området.

Starter neste uke

Første del av den omfattende jobben starter allerede neste uke. Da vil det graves og legges ned kabler på strekningen mellom Liavegen og Øvre Solbakken.

Neste år skal kabelen graves ned i bakken fra Solbakken og inn til Muruvik. Siste del av prosjektet gjennomføres året etter når dagens luftspenn erstattes fra Liavegen til Hommelvik sentrum.

– For oss er det uaktuelt med vedlikehold på dagens strømkabel, til det er luftspennet i for dårlig forfatning. Den eksisterende strømforsyningen i dette området er vel nærmere 60–70 år, og har gjort jobben sin. Det er BN Entreprenør som skal utføre gravejobben for oss. De starter opp neste uke og vil holde på frem til vinteren, sier prosjektleder Frode Isdahl i Trønder-Energi.

For fremtiden

– Dette handler om å bygge ny infrastruktur for fremtiden. Når luftspennet erstattes vil det samtidig bli bygd nye nettstasjoner og etablert gatelys i området. NT Bredbånd har en fiberkabel på samme luftspennet som høyspentkablene, og fiberkabelen vil også bli lagt i bakken, sier Isdahl.

– Grøftene for kabelen vil graves på kommunal grunn, men vi må nødvendigvis krysse noen private innkjøringer til eiendommene for å komme frem. Men det positive er at dagens master blir revet så snart kablene er lagt i bakken på hele strekningen fra sentrum til Muruvik. Da vil beboerne slippe å ha master inne på eiendommene sine, sier prosjektlederen.

– Dette prosjektet gjennomfører vi i nært samarbeid med Malvik kommune. Det har resultert i at strømkabelen legges på den andre siden av veien for å unngå at de kommer over ledningsnettet for vann og avløp, forklarer Frode Isdahl.