Ber innbyggerne om å unngå reiser til nordtrøndersk by

foto