Politiet har sine prosedyrer som de følger når en person forsvinner på denne måten. Ifølge etterforskningsleder Annar Sparby er det viktig at alle spiller på lag med politiet.

– I slike saker snakker vi alltid med familien. Det er gjerne en grunn til at ungdom rømmer, og vi er avhengige av å få all den informasjon som fins, sier han.

Kartlegger

Politiet prøver å kartlegge det som har skjedd og danne seg et bilde av situasjonen. Den som er borte, blir umiddelbart etterlyst. Så vil politiet prøve å finne ut om handlingen har skjedd frivillig eller under tvang.

– Har det skjedd frivillig, har vi gjerne et håp om at det er mulig å få kontakt med den som er borte, sier han.

Garanti

Hvis den savnede befinner seg i utlandet, er norsk politi alltid avhengig av samarbeid med utenlandsk politi.

– I slike saker stiller vi økonomisk garanti for hjemreise. Det gjør vi alltid når det er snakk om mindreårige, sier Annar Sparby.

Lærdom

Rektor Christian Fredrik Kolvik ved Meråker skole vil ikke kritisere enkeltpersoner. Han er mer opptatt av at Meråker kommune har noe å lære om en lignende situasjon skulle oppstå i framtiden.

– Det er viktig at kommunen har gode systemer for å følge opp familier som mister et barn på en slik måte, sier han.

– Har Meråker gode nok rutiner for å følge opp?

– I en akuttfase fins det et kriseteam. Men jeg opplever at kommunen ikke har gode nok apparat for å følge opp over tid.

Kritikk

Han valgte selv å sette kriseteam da det var klart at jenta var borte. Dette fikk han kritikk for å ettertid. Det gjorde han fordi han ikke fikk noen respons da han meldte fra om forsvinningen oppover i systemet.

– Jeg fikk høre at det «ikke var min business». Men jeg ville ha gjort det samme i dag, sier han.

Ikke rektors jobb

Sektorsjef Gunhild Warø i Meråker kommune understreker at det ikke er rektor som setter kriseteam. Det er det lederen av kriseteamet som gjør – etter anmodning fra politi eller lege.

– Ingen andre har myndighet til å gjøre det. I kommunens plan for kriseberedskap står det veldig klart hvem som har ansvar for å gjøre hva, sier hun.

Mediesak

Hun syns det er vanskelig å kommentere rektors opplevelse av at kommunen ikke har et godt nok system for å følge opp slike saker over tid.

– Vi har et system som vi følger. Men forbedringspotensial vil det alltid være, sier sektorsjefen.

Hun er samtidig sterkt kritisk til at det som i utgangspunktet er en barneverns- og politisak, har blitt en mediesak.

Bladet har prøvd å komme i kontakt med jentas familie, men har ikke lyktes med dette.