Tidligere har innbyggerne i Meråker, Stjørdal og Malvik som ønsket en borgerlig vielse måttet reise til tinghuset i Trondheim eller Levanger for å gifte seg. Skal du gifte deg borgerlig neste år vil det være kommunens ordfører, varaordfører, en folkevalgt eller en kommunalt ansatt som erklærer dere for «rette ektefolk å være».

Like før sommerferiens start vedtok Stortinget som en del av kommunereformen en lovendring som innebærer at vigselsmyndigheten overføres fra domstolene til kommunene. Planen er at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2018. Dette betyr at de som ønsker en borgerlig vielse neste år kan vies i sin egen hjemkommune.

Bakgrunnen for lovendringen var et ønske om å gjøre tjenesten mer tilgjengelig.

–At vi nå foreslår at kommunene skal overta ansvaret for borgerlige vigsler er et godt tiltak for bedre tilgjengelige tjenester. Vi tror også at kommunene har bedre forutsetninger for å tilpasse seremonien til brudeparets ønsker enn det som har vært mulig i domstolene, uttalte barne- og likestillingsminister Solveig Horne i forbindelse med fremleggelse av lovendringsforslaget.

Hvordan hver enkelt kommune skal ordne dette vil bli behandlet i kommunene i løpet av høsten. Ordførere og varaordførere har etter den nye loven vigselsmyndighet, og i tillegg kan kommunestyret gi vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte.

Usikkert hvor vielsene skal foregå

I lovforslaget ble det uttalt at det er viktig at kommunene legger til rette for vigselens seremonielle karakter, og det er lagt til grunn at kommunene har rådhus, kommunehus eller andre lokaler som kan brukes til vigsler.

Da Bladet snakker med kommunenes ordførere og varaordførere har de foreløpig ikke tatt stilling til hvor vielsene skal foregå. Loven åpner for at kommunene selv kan bestemme om de vil tilby at vielsene kan foregå utenfor de ordinære lokalene mot at merkostnader ved dette dekkes. Kommunens alminnelige vigselstilbud skal være gratis for kommunens beboere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

- Gir ikke mer makt til lokaldemokratiet

Ordfører i Meråker kommune, Kari Anita Furunes, ønsket at kommunereformen skulle innebære at kommunene fikk overført oppgaver som styrket lokaldemokratiet.

–Jeg synes ikke dette er en av de rette oppgavene å overføre til kommunene med hensyn til bruk av tid og med allerede eksisterende oppgaver. Vigselsmyndigheten er godt forankret både i kirke og tinghuset fra før. Dette gir ikke mer makt til lokaldemokratiet, og det er noe av det som er hensikten kommunereformen. Men når det først blir innført har det med respekten for oppgaven at det bør være godt beskrevet fra sentralt hold hva som er forventet og prosedyren rundt det. Da tenker jeg på gjennomføring, lokaler, dokumentasjon, bekledning og ritualer. Når dette er på plass, så er det en oppgave på lik linje med andre oppgaver i lokaldemokratiet. Dersom dette er på plass og folket ønsker det, vil jeg som ordfører stille opp, sier Furunes.

Viktig med høytidelighet og verdighet

Varaordfører i Malvik kommune, Ole Herman Sveian, forteller at dette var en oppgave de fleste i kommunenorge ikke ønsket seg, og han er enig i Furunes sine begrunnelser for hvorfor de ikke ønsker å overta oppgaven. Når oppgaven likevel blir overført mener også Sveian at det er viktig med en prosedyre rundt vielsene.

–Vi har ikke gjort oss så veldig mye tanker om dette vedtaket ennå ettersom det kom like før ferien. Men jeg tenker at det bør være en skikkelig ramme på det, så det skal vi ta tak i etter ferien for å få ordnet. Det er viktig at de som skal gifte seg får en god opplevelse, sier Sveian

–Hva tenker du personlig om å vie noen?

–Hvis det ligger til rollen som varaordfører å gjøre det, så gjør jeg det. Da er det viktig å sørge for høytidelighet og verdighet, det er jo en gledens dag, sier Sveian, og legger til at han tror at oppgaven kanskje vil bli delegert til andre kommuneansatte.

Ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal kommune trenger tid til å sette inn hva vedtaket innebærer.

–Jeg føler personlig på et behov for å sette med nærmere inn i denne saken før jeg tar stilling til hvordan jeg mener slik borgerlig vigsel best kan håndteres, sier Vigdenes.

Malvik rådhus Hommelvik Foto: Trond Nøstberg