– Mange i Stjørdal føler seg utrygge og er redde for kvikkleireskred

foto