Blant tallene fra Rikstrygdeverket finner vi hvor mange som har valgt hver enkelt av de 4.000 fastlegene som er spredt over hele landet. Her kommer Aalrust som nr. 383, Hunstad nr. 387, Rygh nr. 583 og Høiberget nr. 623.

Vi bringer her lista over legene, og hvor mange som hadde hver enkelt som førstevalg. Tallet som står i parentes er totalsummen for 2. og 3. valg:

Solgunn Aalrust 1.685 (1.024) Kristin Hunstad 1.680 (1.738) Stig Otto Rygh 1.499 (678) Olaug Høiberget 1.465 (997) Søren Folvik 1.421 (924) Lars Vetlesen 1.384 (1.593) Walter Paulsen 1.069 (1.392) Lars Sæbø 1.019 (769) Roar Sakshaug 955 (456) Bernardus T. Bouwhuis 808 (1.122) Leif Magnar Husbyn 777 (287) Arne Harald Solem 676 (470) Stjørdal legesenter, ledig 649 (634) Hildegunn Høberg Vetti 317 (819) Paul Niklas Amberg 269 (330) Sentrum legekontor, ledig 55 (311)

Vi ser at 15.728 personer har ønska seg fastlege i Stjørdal. I tillegg har også så mange som 8.994 av disse ført opp et andrevalg og mer enn halvparten av disse igjen (4.590) har også ført opp et tredjevalg.

Godt etablerte leger med lang fartstid i Stjørdal scorer naturlig nok høyest hos lokalbefolkningen. Her er mange, også med høg ansiennitet, som ikke har nådd opp hos legen de har hatt i årevis. Mens lengst ned på lista finner vi naturlig nok de nyeste legene som ennå ikke har rukket å opparbeide seg en tilsvarende krets av pasienter.

I følge tidligere opplysninger fra Stjørdal kommune, er lege Hermod Helland ansatt i stillingen som på lista betegnes som «ledig» ved Stjørdal legesenter.

Related content