De eldre er hardest rammet av pandemien. Nå skal de undersøke konsekvensene

foto