Rimi-Hagen skjønte det til slutt: Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen er ingen sær politiker som driver sin egen lille personlige vendetta overfor matvarekjedene. Tvert imot hadde statsråden både forbrukerne og mediene i ryggen da han i forrige uke blåste til kamp mot Rimi-kjedens kraftige prisøkninger i ly av det forestående kuttet i matmomsen.

Landbruksministeren ble frontfigur i en allianse som selv ikke en Stein Erik Hagen kunne hamle opp med, selv om han er en av landets rikeste og mektigste menn. Denne erkjennelsen ble tydeligvis krystallklar i Hagens hode i løpet av pinsehelgen. Og i går kuttet han prisene i sine Rimi-butikker med 4,1 prosent.

Stein Erik Hagens beslutning er klok. Mannen har fortsatt tydeligvis en velutviklet fingerspissfølelse med det som rører seg blant de hundretusenvis av forbrukere som hans forretningssuksess til sjuende og sist er helt avhengig av. Ja, denne egenskapen er antakeligvis en viktig forklaring på at han i dag sitter på toppen av et av Norges største forretningsimperier.

Rimi-Hagen skal ha honnør for at han tok signalene, og handlet deretter. Men samtidig er det selvfølgelig ingen grunn til å tro at han hadde gjennomført en slik tilbaketrekning dersom han ikke følte seg tvunget til det. Det usedvanlige med Hagens beslutning er at han uten noen dikkedarier rett og slett setter sine egne direktører til side. Det kan ikke ha vært lett. Til VG sier Hagen rett ut at Rimi «har sovet i timen». For Hakon-direktør Christian Sulheim, som brukte store deler av forrige uke til å forsvare prisøkningene i aviser, radio- og fjernsynsdebatter, må det virke spesielt ydmykende.

Først og fremst er utfallet av prisfeiden mellom landbruksministeren og Rimi-Hagen et gledelig eksempel på at forbrukermakt nytter. Heller ikke de store matvarekjedene er upåvirkelige av strømninger i opinionen. Selv om de på mange måter har fått betenkelig stor makt, kan de ikke stille seg likegyldige til det som rører seg i samfunnet.

Derfor er også truslene om rettssak mot landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen dødfødt. Angivelig skal han ha misbrukt sin stilling til å oppildne folket til boikott av Rimi-kjeden. Men for det første har han ikke oppfordret andre til boikott, men gitt uttrykk for at han selv ville slutte å handle på Rimi dersom prisøkningene ble stående ved lag. Såpass ytringsfrihet må selv en landbruksminister ha. Og dessuten ville en prosess mot Hanssen være en tapt sak i opinionen, uansett rettslig utfall.

Også dette har Stein Erik Hagen tydeligvis skjønt. Han overlater derfor en eventuell politianmeldelse av statsråden til Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Hvis HSH vil unngå å bli sittende tilbake med svarteper, bør tanken om rettssak begraves så fort som mulig.