Derfor er disse parkeringsplassene sperret av

foto