Statsforvalteren åpnet tilsynssak mot en Malvik-lege og St. Olavs hospital. Nå er saken avgjort

Statsforvalteren frifinner St. Olavs hospital og en lege i Malvik for brudd på helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven, samt forskrift om bruk av tolk ved helsetjenester. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix