Over 200 sjåfører ble sjekket i politikontroll. Dette ble resultatet