Dette området truet fremgangen for nye E6 – nå er det tatt en viktig beslutning