Forslaget skapte reaksjoner - nå slår de kontra og fjerner flere upopulære kutt

Politikerne diskuterer budsjettet i en pause i formannskapets møte. Fra venstre: Ludvig Haugen (Sp), Anne-Karin Langsåvold (A), ordfører Kjersti Kjenes og John Magnar Høiseth (Bygdelista) Foto: Ivar Værnesbranden