Tallene fra undersøkelse er klar: – Det er bekymringsfullt