Seks personer til sykehus etter frontkollisjon på E6

foto