Flere lokale søkere på lederstilling i nabokommune

foto