Ulykkesstedet på E6 er frigitt - nå settes det opp midlertidig midtrabatt

foto