Setter inn ekstra brannhelikoptre i beredskap

foto