«Kjerringa lede på mæ. Æ klare ikke å hold tritt med hu»

foto