Her planlegger de å bygge 24 hytter med egen kjøkkenhage