Disse ble overrasket med pengedryss – Petter Stordalen applauderte fra scenen

Det ble delt ut penger til flere lokale tiltak i Kimen torsdag. Foto: Jan Erik Hævaker