Disse ble overrasket med pengedryss – Petter Stordalen applauderte fra scenen