Færre enn én av tre nyutdannede politifolk jobber i politiet

foto