Omsorgssjefen i Stjørdal kommune, Hans Frederik Selvaag, ommøblerer etaten og vil fjerne halvparten av lederne.

– Jeg tenker slik at vi må forberede omsorgssektoren for framtida. Da må vi ha lengst fremme i tankene de som bruker omsorgssektoren, og det er tjenestemottakerne. Og da spør jeg meg hvordan kan vi sikre tjenestemottakerne riktige og best mulige tjenester til riktigst mulig pris og kvalitet, sier etatsjef Selvaag.

Dette har Selvaag målsatt å finne svar på. Sier at oppdraget er en bestilling fra lokalpolitikerne.

Nytt på nyåret

Politikerne i Stjørdal har bestemt en organisasjonsstruktur med rådmannen på topp, etatsjefer, og der under enhetsledere.

Omsorg har 12 enhetsledere. I enkelte enheter finnes det også fagkoordinatorer.

Det er organisasjonskartet i omsorg Selvaag nå ser på, og prosessen er startet.

Har satt ned utvalg

Mandag i siste uke ble det nedsatt et utvalg som skal arbeide med strukturen i etaten.

Her deltar Selvaag, tre enhetsledere og en fra fagstaben i omsorg.

Sist fredag reiste hele ledelsen til Trondheim og hotell Nidelven for en heldags fagdag hvor hovedtema for dagen var «Forandringer, mulighet eller trussel».

Møteplikt

Her var det møteplikt for alle enhetsledere. Men Selvaag sjøl var tilstede bare under åpninga. Han måtte tilbake til Stjørdal og rådhuset hvor det ble satt krisestab på grunn av stormen "Ivar".

Flere innleide foredragsholdere tilstede for de som ble igjen på Nidelven.

– Skal vi få en kort rapport fra fagdagen på Nidelven?

- Nei, dette var en intern fagdag, sier Selvaag.

Men straks over nyttår lover han å fortelle mer.

Hemmelig

Selvaag har sjøl tegnet forslag til nytt organisasjonskart. Men holder det tett inntil brystet. Likevel drypper det noe fra det.

Og såpass mye skal det være at noe uro har det skapt i organisasjonen.

Det handler da om at Selvaag har et kart med et betydelig kutt i antall enhetsledere, fra 12 og ned til seks. Også fire er det kommunisert til lokalavisa. Men dette er mer usikre opplysninger, og sjøl vil ikke Selvaag si noe om sitt kartforslag.

– Jeg har min skisse. Men det er ikke sikkert den er den riktige løsningen. Så dette skal vi kjøre prosesser på. Det er dessuten farlig å gå høyt ut med min løsning, for den kan bli veldig styrende, sier Selvaag.

Vil ha sektorledere

Lokalavisa skal ha fra en nokså sikker kilde at til erstatning for de enhetslederne Selvaag kutter, ønsker han seg to eller tre sektorledere.

Men Selvaag vil ikke vise sitt kartforslag. Viser til gruppa med tre enhetsledere, tillitsvalgt, en fra hstaben og han sjøll som skal arbeide med organisasjonsmodellen. Og etatsjefen sier prosessen går langt ut i det kommende året.

Nytt kart, sier Selvaag, vil ikke være klart før på slutten av 2014. Men allerede 8. januar viser han fram sitt forslag til nytt organisasjonskart for lederne.

Spent er han nok, derfor også fagdagen med temaet «Forandring, mulighet eller trussel».

– Vi er på jobb fordi vi har brukere som har bruk for oss. Vi er ikke på jobb for oss sjøl. Vi som arbeider i kommunesektoren, vi er her for kommunens innbyggere, sier Selvaag.