Meråker rykker opp 100 plasser på kommunebarometeret

foto