Flere kan bli tilbudt ny vaksine etter transporttabbe

foto