UP mener resultatet fra denne kontrollen gir grunn til bekymring

foto