Eier av Torggården, Jøssåsen landsby, ønsket å fortelle om egen virksomhet på fasaden under arrangementene i Hommelvik sentrum tirsdag.

Men da reagerte Malvik kommune ved FDV kommunalteknikk og Statens vegvesen. Det ble reagert umiddelbart med beskjed om at denne reklamen ikke kunne tillates.

I et svarbrev fra Statens vegvesen til kommunen ble det angitt at reklamen inneholdt mye tekst, som kunne virke distraherende på fotgjengere og bilister.

Det ble begunnet med at fylkesvei 950 gjennom sentrum har en normal døgntrafikk på godt over 4.000 biler, samt at den fungerer som en omkjøringsvei for E6.

Løsningen ble at reklamebannerne ble flyttet til baksiden av bygningen.