– Om vi har utbytte av et slikt møte? Ja, det er viktig at industrien har dialog med politikerne. På denne måten får vi synliggjort hverdagen vi lever i, og vi får gitt dem opplysninger om ting vi er opptatt av, sier teknisk sjef på Nobø, Håvard Størseth, og legger til at han opplever det som positivt å få snakket med politikerne i et slikt forum.

Initiativtaker til tirsdagens møte var Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO. Bakgrunn er nettopp et ønske om å få til en dialog mellom dem som gjør vedtakene, og de som opplever hvordan fattede vedtak virker i praksis. Foruten sittende Stortings-politikere var også flere av 2.kandidatene fra Nord-Trøndelag tilstede. Jon Olav Alstad var en av de lokale representantene som deltok i møtet.

– Det er i slike møter vi får nyttige innspillene. Å sitte på Stortinget innebærer at vi ikke får så mange lokale innpill til daglig, sier Alstad. Han håper at møtene bidrar til at bedriftene får større forståelse for hva politikerne driver med.

– Blir det mange slike møter på deg i løpet av ett år?

– Å ja. Jeg har ikke tall på hvor mange, men det kommer stadig vekk henvendelser både fra LO og NHO. Det er også mange enkeltbedrifter som tar direkte kontakt for å få hjelp med spesielle prosjekter. Dog er det ikke mange slike henvendelser fra Stjørdal, sier Alstad.

Og politikerne var flinke både til å lytte og til å svare for seg, samtidig som de ga klart uttrykk for at de tok med seg signalene videre.

– Jeg tror nok at politikerne setter pris på å møte næringslivet i et slikt forum. Vi har bruk for å se hverandre i øynene av og til. På denne måten skapes nyttige nettverk. Men samtidig tillater jeg meg å være litt mer skeptisk til om vi kom nærmere en løsning på de konkrete problemene vi la fram, sier Håvard Størseth

Related content