180 søkere vil få avslag. Og hvis en tar med søknadene om overføring til andre barnehager, kommer tallet opp i 200.

Som vanlig er presset størst på sentrumsbarnehagene, kan Konsulent Wenche Søraunet på barnehagekontoret fortelle. Men det er også lange ventelister i Lånke og Hegra. Oppvekstsentrene i Forradal og Flora har imidlertid noen ledige plasser.

Barnehagekontoret har nærmest blitt nedringt av desperate foreldre de siste dagene. Mange vil klage. Men neste år er det håp om plass for flere.

– Vi satser på at i hvertfall kommunens nye barnehage skal stå ferdig så tidlig som mulig i 2002, sier oppvekstsjef Kari Lindseth Øfsti.

– Så tidlig som før jul?

– Rundt juletider var opprinnelig målsettingen, men jeg ser nå at det ikke er realistisk. Det vil ta litt lenger tid, alt etter hvordan saksbehandlingen går. Dessuten er det slik at på den ene tomta, ved Fosslia skole, mangler det vei, vann og kloakk, mens det på den andre, vedBlakkstadbakkan, må foretas nøye grunnundersøkelser. Men vi har allerede satt ned ei gruppe for å arbeide konkret med selve barnehageløsningen.

– Og kommunen vil også tilby tomt for bygging av en privat barnehage neste år? Når vil denne barnehagen stå ferdig, og hvor mange nye plasser blir det tilsammen?

– Det er jo ikke vi som skal bygge den private barnehagen, så det er litt vanskelig å si, selv om vi kommer til å stille visse krav. Det kan og vil vi, siden det er snakk om at kommunen skal stille med både tomt og garantier.

– Altså to nye barnehager i 2002?

– Ja, det er det vi håper på. Når det gjelder antall plasser, planlegger kommunen en fire-avdelings barnehage med i snitt 70 unger. De private planlegger også fire-avdelings, så jeg regner med at det der blir ca. samme antall.

– 140 unger vil monne, men det tar ikke unna hele køen?

– Nei, det gjør ikke det. Jeg regner med ytterligere barnehageutbygging i Stjørdal. Akkurat nå er vi mest opptatt av de to som skal komme neste år, men vi har også flere tomtealternativer vi vil fortsette å utrede, sier Lindseth Øfsti.

Related content