Yrkessjåføren i begynnelsen av 30-åra møtte i forhørsretten forleden siktet for brudd på veitrafikkloven. Det var om ettermiddagen 7. mai stjørdalingen på motorsykkel kjørte rett inn i politiets laserkontroll i 70-sonen på E14 ved Bjugan i hegra. Farten ble målt til 134 kilometer i timen!

I følge siktelsen ble førerkortet beslaglagt på stedet, men stjørdalingen fikk lov til å kjøre motorsykkelen hjem. På vei bort fra kontrollestedet syntes politiet at motorsyklisten dro på litt vel mye. De satte laseren i ryggen på ham og målte farten til 125 kilometer i timen denne gangen. Stjørdalsmannen nektet ikke for at han hadde kjørt for fort, men han samtykket aldeles ikke i beslag av førerkortet. Politiet oversendte derfor saken raskt til retten med for å få saken avgjort.

I forhørsretten vedgikk stjørdalingen at han hadde kjørt for fort. Han var sjøl ikke helt sikker på hvor fort han hadde kjørt, men han tvilte ikke på at lasermålingen kunne være riktig. Retten forsikret seg om at målingen var korrekt utført. Politiet opplyste blant annet at lasermåleren var montert på stativ og at det ikke var andre kjøretøy i umiddelbar nærhet da farten ble målt.

I domspremissene sier forhørsretten at det er forholdsvis lite rettspraksis når det gjelder så store fartsoverskridelser i 70-sone, men at fartsoverskridelser av denne typen vanligvis gir ubetinget fengsel. Retten tok med i straffskjerpende retning at motorsyklisten også dro til med høy fart etter at han var stoppet første gangen og var på vei bort fra kontrollstedet. Straffen ble satt til fengsel i 28 dager.