- Det er stort for oss å ha landets beste sodd

foto