D.D.E. glad i juleshowene sine: – Får vist andre kvaliteter enn hva rockescenen innbyr til

foto