Folk hamstrer og tømmer hyllene i butikken. Nå tar selskapet grep

Tone Størseth i Innherred renovasjon fyller opp avfallsposer i butikkene en dag i uka. Stativet er ofte tomt dagen etter. Foto: Richard Bakken