To personer til legevakt etter elgpåkjørsel på E14