Her forbereder de seg på «Gyda»: – Haster mer nå

Gyda kan bare komme. Avløp og sluk i Stjørdal sentrum er åpna for ekstremnedbør og smelting, og de fleste veiene er høvla for is. Foto: Guro Vollen