Mener denne veien til barnehagen er trafikkfarlig - Nå vurderes alternativ til et tosifret antall millioner

Denne veien virker ikke spesielt trygg. Nå vil Meråker kommune få ny og sikrere vei opp til Egga. Men hvilken løsning er den beste? Foto: Ivar Værnesbranden