Etter 800 dugnadstimer, for å lande årets 17.mai-arrangement på Skatval, fikk foreldreutvalget ved skolen ei regning fra Stjørdal kommune på knappe 9.000 kroner for leie av Skatvalshallen. Neste års 17. mai-arrangement står nå i fare.

– Det er slik hvert år at 5.klasseforeldrene ved Skatval skole har ansvaret for 17.mai-arrangementet i bygda. Da er det snakk om dugnad, mellom 700-800 dugnadstimer brukt rundt årets arrangement som foregår i Skatvalshallen og området der. Vi i årets komité diskuterer nå om vi skal fraråde inneværende skoleårs 5.klasseforeldre å påta seg dette arrangementet 17.mai i 2014, sier Jo Anders Auran, forelder til en 5.klassing i siste skoleår.

Saftig regning

Også i år ble det et meget vellykket 17.mai-arrangement på Skatval. Skatvalsbyggen er storfornøyd med arrangementet i og rundt Skatvalshallen.

Men arrangementet gir seg ikke sjøl.

– Det ligger en betydelig innsats bak et arrangement som dette. Det viser da også det antall dugnadstimer som brukes på arrangementet. Her skal det planlegges, hallen klargjøres den 16., det skal være på plass et stort antall dugnadsbakte kaker, og det skal ryddes etterpå. Dette går da på rundgang mellom foreldre siden det er 5.klasseforeldrene som hvert år ha ansvaret. Og her må det sies, dugnadsånden er meget god. Den står meget sterkt på Skatval, og dugnadsarbeid oppleves som en selvfølge, sier Auran.

Dette med dugnadsånden i bygda er Geir Frode Aarstein, leder i foreldreutvalget ved Skatval skole, skjønt enig i. Han forstår reaksjonen årets 17.maiarrangør nå fronter.

Dugnad i blodet

I et brev, undertegnet av foreldreutvalget ved skatvalsskolen, reises det spørsmål om det blir noe 17. maiarrangement på Skatval 2014.

– Det at vi har denne dugnadsinnsatsen, som ligger i blodet, kan ikke verdsettes nok. Og den er en forutsetning for gode lokalmiljø der vi tar vare på hverandre. Men dette har ikke Stjørdal kommune forstått, refererer Auran og Aarstein fra brevet.

I brevet nevnes også dugnader med stor deltakelse på skolens uteanlegg, samt dugnadsprosjekter som Klempen, klubbhus på Framnes og på samfunnshuset. Og både Aarstein og Auran understreker at dugnad er en bra ting for felleskapsfølelse og sameksistens for bygda.

Hva er da så galt?

Verdsettes ikke

– I siste halvdel av juni i år får årets arrangementkomité en regning fra Stjørdal kommune for leie av Skatvalshallen på ettermiddagen den 16. og hele 17. mai. Regninga lyder på 8.772 kroner, flere tusen kroner høyere enn tidligere år, og vi reagerer kraftig på denne prisen vi i 17.maikomiteen skal betale Stjørdal kommune for å lage dette arrangementet, sier Auran.

Han og leder av foreldreutvalget liker ikke kommunens evne til å verdsette det frivillige arbeidet.

– Vi har bedt kommunen spesifisere regninga. Men ser at vi ikke får det. Leiekostnadene klarer vi ikke finne ut harmonerer med halleieprisene på kommunens nettsider. Penger til å betale hele regninga har vi heller ikke. I så fall vi betaler har komiteen et underskudd på 1.500 kroner, sier Auran.

Og ikke bare det. Komiteen for feiring av nasjonaldagen har tradisjon for et arrangement med et overskudd stort nok slik at 5.klassen får et tilskudd til klassekassa.

– Det er tradisjon for å gjøre opp regnskapet ved å tildele vårens 5. klasse, klassekassen 300 kroner pr. elev. Det har vi ikke penger til med en slik regning, sier Auran.

Gratis leie

– Vi opplever at ordførere, politikere og kommunen høster verdien av den store dugnadsinnsatsen. At denne dugnadsinnsatsen verdsettes gjennom ei regning på over 8.700 kroner for leie av Skatvalshallen for å gjennomføre feiringa av nasjonaldagen, ja, det er vi kritiske til. Sjølsagt skal det ikke koste å leie en kommunal hall for en markering som dette. Vi må nesten spørre, mener kommunen at vi i komiteen skal ta inngangspenger for de som ønsker å markere 17. mai? Denne regninga fra kommunen gjør det vanskelig for årets komité å anbefale neste års komité påta seg 17. mai-arrangementet, sier Jo Anders Auran.