Dette sjekker Fellesforbundet når de besøker lærlinger på jobb

foto