Uenige om nytt boligprosjekt: – Urimelig at det skal betales for to forslag