Foreslår å legge ned Husbymarka barnehage igjen: - Vi må ta ned kapasiteten i kommunale barnehager

foto