Det er bare siste del av søknadene for Abrahallen på Sveberg og klubbhuset for friidrett på Øya stadion i Hommelvik som blir tilgodesett med penger fra spillemidlene for i år.

Den siste utbetalingen til Malvik IL og RBKs nye Abrahall er på 2,5 millioner kroner, og friidrettshuset får 388.000 kroner utbetalt i spillemidler.

De øvrige søknadene fra Malvik om spillemidler i 2017 er avslått av Sør-Trøndelag fylkeskommune, som fordeler den tildelte pengepotten på prosjekter i fylket.

Helt normalt

– Det er to prosjekter i Malvik som har fått vel 3 millioner kroner, noe mindre enn det vi fikk i fjor. Da var tildelingen på 4,3 millioner, som Abrahallen fikk 2,5 millioner kroner av. Det er helt normalt at noen prosjekter får penger, mens andre får avslag ved de årlige tildelingene. De nye prosjektene som har søkt i år har ikke fått penger ved tildelingen denne gangen, men alle søknadene er formelt i orden og kan søke på nytt om spillemidler neste år. Årsaken til avslagene er at det ikke var nok penger til alle prosjektene som har søkt, sier avdelingsleder ved kulturkontoret i Malvik kommune, Hans Jørgen Renå.

– Det er vanlig at søknadene blir avslått første året. De ordinære idrettsanleggene får i gjennomsnitt tildelt penger i løpet av tre år, mens nærmiljøanlegg gjerne må søke et par ganger. En stor del av tildelingene de siste tre årene har gått til Abrahallen, som med årets tildeling har fått pengene det har vært søkt om, sier Hans Jørgen Renå.

Blant søknadene som er avslått er det fire prosjekter i skianlegget på Jervskogen. De har søkt om tilskudd til innkjøp av snøproduksjonsanlegg, garasje, skileikanlegg og til langrennsløypa.

Også Vidhaugen friområde, som søkte om penger til etablering av ballflate, Ivermoen fikk avslag på sin søknad om penger til elektroniske skiver, nytt gulv i Malvikhallen og idrettshallen ved Malvik videregående skole har fått avslag på søknadene sine.

Når både Abrahallen og friidrettshuset har fått sine søknader innvilget, rykker andre søkere opp på prioriteringslista og vil være aktuelle ved tildelingen av spillemidler neste år.

Er i gang på Jervskogen

Hommelvik IL langrenn, som har fått kommunal støtte på 950.000 kroner og garanti for mellomfinansiering av prosjektet i påvente av spillemidler, har satt i gang arbeidet med innkjøp og montering av nytt snøproduksjonsanlegg. Det skal investeres vel 4,5 millioner kroner, der søknaden om spillemidler er på 1,5 millioner kroner.

Det nye snøproduksjonsanlegget blir fjernstyrt og skal hente vann fra Bakktjønna via allerede etablert røranlegg.