Kjerkol etterlyser svar: – Jeg synes det har tatt lang tid