Vil fortsatt rive vernet bygning. Nå er samme søknad sendt inn på nytt