Tog kjørte på stor stein som falt ned fra fjellskrent