Fare for storstreik i industrien: Disse lokale bedriftene kan bli rammet