Stort antall lærere i vårt distrikt streiker. Disse skolene blir berørt: – De minste barna skal skjermes