Her kjører semitrailerne ned en av de bratteste gatene i distriktet: – Frykter for livet til barna våre