MC-fører til sykehus etter trafikkulykke på fylkesveg