Næringslivstopp fikk ja med knapp margin: – Glad for at det er krefter i bygda som ser mulighetene